สำนักงานใหญ่

93 หมู่ 15 ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02 312 4147-50
โทรสาร : 02 312 4479
สอบถามข้อมูลสินค้า : 02 312 4478

โรงงาน

700/135 หมู่ 5 อมตนคร ต.คลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038 468 008
โทรสาร : 038 468 009
อีเมล์ : info@maxliner.com

GLOBAL NETWORK

Vandapac BV and MaxLiner Europe

Aphroditestraat 1,5047TW Tilburg,The Netherlands


Phone number . :
+31 850201887
Chamber of Commerce :
71512799

E-mail :
infoeurope@vandapac.com

กรุณากรอกทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้