2561 เปิดสำนักงาน ในทวีป ยุโรป ประเทศเนเธอร์แลนด์
สร้างส่วนขยายโรงงานแห่งใหม่เพื่อให้การสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของบริษัท
ได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF certificate>
2560 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ICL Delivery Prize
ได้รับการรับรองมาตรฐาน KUBOTA Excellent Cost Achievement Award
ได้รับการรับรองมาตรฐาน TPS
2016 TOYOTA Cost Management Performance
ICLQuality Prize
2015 Start Automotive Accessories Product (Blow Mold)
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 Rubber Insulation
ได้รับการรับรอง มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร GMP
ได้รับรางวัลALJACS best overall performance Silver award
ร่วมงาน Mitsubishi Zero PPM Quality Achievement
ร่วมงาน ICL Cooperation Peize
2012 เริ่มต้นผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ โดยกระบวนการการฉีด (Injection)
ได้รับการรับรองมาตรฐาน Certified GMP and Conveyor Painting
2554 ขยายพื้นที่สำหรับโรงผลิตโรงที่ 5
ขยายพื้นที่สำหรับโรงผลิตโรงที่ 6
2553 ได้รับการรับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานเป็น ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009 จาก BVQI
2550 ขยายพื้นที่สำหรับคลังสินค้าหลังที่ 5 และโรงปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
2549 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 จาก BVQI
2548 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 จาก BVQI
ได้รับประกาศนียบัตรยกย่องเป็น "SUPERBRANDS" ประจำปี 2548 และ 2549
2547 ริ่มดำเนินการโรงผลิตแม่พิมพ์โรงใหม่
เริ่มดำเนินการโรงหล่ออลูมิเนียม
2546 ขยายกำลังการผลิตที่โรงงานแห่งที่ 2 (อมตะนคร)
เริ่มธุรกิจยางฉนวน
2545 ได้รับการรับรองมาตรฐาน QS 9000 จาก BVQI
2543 ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดทั่วโลก
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก BVQI
2541 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จาก BVQI
เริ่มการผลิตที่โรงงานแห่งที่ 2 (อมตะนคร)
2540 ได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
2534 เริ่มผลิตพื้นปูกระบะ ในฐานะผู้ผลิตพื้นปูกระบะรายแรกในเอเชีย
2531 เริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
เริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์


Vandapac Co., Ltd.

2018

 • Building our new factory extension did start to support our future growth

 • The start-up of Maxliner Europe, our European head office

 • IATFcertificate

2017

 • ICL Delivery Prize

 • KUBOTAExcellent Cost Achievement Award

 • TPS

2016

 • TOYOTA Cost Management Performance

 • ICLQuality Prize

2015

 • Start Automotive Accessories Product (Blow Mold)

 • ISO 9001 Rubber Insulation

 • GMP

 • HACCP

 • ALJACS best overall performance Silver award

 • Mitsubishi Zero PPM Quality Achievement

 • ICL Cooperation Peize

2012

 • Start Automotive Accessories Product (Injection)

 • Certified GMP and Conveyor Painting

2011

 • Expand area for Production 5

 • Expand area for Warehouse 6

2010

 • Re-certified ISO9001:2008 and ISO/TS16949:2009 from BVQI

2007

 • SExpand area for Warehouse 5 and Engineering Shop

2006

 • Certified ISO/1400:2004 from BVQI

2005

 • Certified ISO/TS 16949 from BVQI

 • Awarded Certificate ?SUPERBRANDS? 2005&2006

2004

 • Started Operation of New Mold Factory

 • Started Operation of Aluminum Foundry Factory

2003

 • Started up Expansion of Plant II

 • Started up New Business in Thermal Insulation

2002

 • Certified QS 9000 from BVQI

2000

 • Expanded to Worldwide Market

 • Certified ISO 9001:2000 from BVQI

1998

 • Certified ISO 9002 from BVQI

 • Started Operation of Plant II (Amata Nakorn)

1997

 • Received BOI Privilege

1991

 • Started Bedliner production as The First Bedliner's Manufacturer in Asia

1988

 • Establishment of Vandapac Company Limited

 • Started manufacturing of packaging products